חסכון לכל ילד – האם כדאי להפקיד בקופת גמל או בבנק? ולמה הילדים העשירים מרוויחים יותר?

מה ההבדל בין הפקדת חסכונות בקופת גמל או בבנק? מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמוצרים? ובאיזה מהמוצרים יש תחזית לתשואה גדולה יותר? במסגרת התכנית של משרד האוצר וביטוח לאומי, החל מינואר 2017, לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים תפתח תכנית חסכון. לתוכנית זו יופקדו מדי חודש 51 ₪ מטעם המדינה, עד שהילד יגיע לגיל 18, […]